Välkommen till Powerboat Marine på Bohus-Malmön

Powerboat Marine AB startades våren 1994 av Christian Fält på Bohus-Malmön.
Vid köpet fanns där bara en hall på 1000 m2, men en stor markyta med direkt anknytning till vattnet och därför en stor utvecklingspotential.

Idag har Powerboat ytterliggare en hall på 2100 m2, som byggdes 1999 och vi har också ett samarbete med Malmöns Marina, där vi sköter all service och upptag av båtarna i deras hallar på 1875 m2 respektive 900 m2. Vi har även en hall på 200 m2 där vi bedriver snickeriverksamhet och har utrustning för reparation av plastskador. Alla hallar är uppvärmda med golvvärme, där energikällan är sjövärme.

Läs mer


 


Authorized Goldfish Agent


 
COPYRIGHT © 2013 POWERBOAT MARINE
Se oss på Facebook